Activiteiten

Activiteiten 

Aanleg groenzones

Home > Activiteiten > Aanleg groenzones
Aanleg groenzones

1. Bodemverbetering

Bij de aanleg van een gazon krijgen wij een unieke kans om meteen ook de bodem eens goed onder handen te nemen. Problemen met een te harde, te arme of te droge grond kunnen door bodemverbetering aangepakt worden. Daarom is het van essentieel belang de nodige grondwerken goed uit te oefenen. Omspitten is van levensbelang bij een bestaande gazon, maar ook bij aanleg van een nieuwe. Dit zorgt ervoor dat het terrein optimaal kan draineren.  

 

2. Bemesting

Dit gebeurt met meststoffen en champveen die met een grondfrees worden ingewerkt. De grond krijgt hiermee een goede basis aan organische stoffen. 

 

3. Nivelleren

Dit gebeurt met behulp van een roterheg. Dit zorgt ervoor dat de bovenste laag van het terrein zich gaat vastklampen zodat er zich nadien geen verzakkingen voordoen. 

 

4. Harken 

Als afwerking van de grond wordt het terrein een laatste keer voor het inzaaien of het leggen van grasmatten geharkt. 

 

5. Inzaaien of leggen van grasmatten

Bij het inzaaien wordt er zeker niet gul omgesprongen met het graszaad, anders is de kans groot dat je een te dun gazon krijgt. Bij droog weer wordt de zopas aangelegde groenzone door ons besproeid. Men geeft beter éénmaal grondig water dan vele keren een klein beetje.

Na 5 weken kan je genieten van een groenzone die door ons tot stand is gekomen door middel van zaaien.

Na 2 weken kan je genieten van een groenzone die door ons tot stand is gekomen door middel van graszoden.

Nota: Het onderhoud van een gazon stopt echter niet bij regelmatig maaien, dat wordt nogal eens vergeten!